Måned: juni 2024

Ungdom med håp og framtidstro – en stor ressurs også for lokalsamfunnet

I landet vårt gjøres en enorm innsats for å gi barn og unge en sunn og meningsfull oppvekst og verne dem mot nedbrytende krefter. BCC Hallingdal er intet unntak i den sammenheng.

4. juni 2024