Om vår menighet

Vår felles tro er det som knytter oss sammen, den er utgangspunktet for den enkeltes kristenliv og grunnlaget for all vår virksomhet. Dette skaper et engasjement noe som gjør at vi får et aktivt fellesskap. Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen, og i den læren og de verdiene som menighetens grunnlegger Johan O. Smith sto for. Vår visjon er å gi gode rammebetingelser for en trygg og god barndom, et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du les mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no.

Våre samlinger

Hver søndag samles menigheten til møte på Øyni Konferansesenter. Møtene er uformelle og innhold, talere og tema er så godt som aldri bestemt på forhånd. Møtene inneholder bønn, sang og forkynnelse og mange medlemmer bidrar med å dele noe fra sitt eget liv i korte, personlige innlegg. I tillegg til møtene på søndagene samles ofte hele menigheten til fest -og merkedager, jubileer og høytider.

Søndagsskole

Det arrangeres søndagsskole før møtene på søndag. Barna er delt inn i to grupper, fra 3-6 år og fra 7-12 år.  Vi tror gode opplevelser i barndommen kan være til glede hele livet. Målet med søndagsskolen er nettopp dette – å gi barna positive og trygge samlinger, hvor de også blir kjent med bibelhistorien og hører om Jesus.