Ungdom med håp og framtidstro – en stor ressurs også for lokalsamfunnet

/

I landet vårt gjøres en enorm innsats for å gi barn og unge en sunn og meningsfull oppvekst og verne dem mot nedbrytende krefter. BCC Hallingdal er intet unntak i den sammenheng.

Vi er 170 medlemmer, derav over 100 barn og ungdommer, som møtes jevnlig på Øyni Konferansesenter i Ål. Hver uke foregår det et mangfoldig barne- og ungdomsarbeid her, med et kristent verdigrunnlag. Vi tror at det beste vi kan gi barn og ungdommer er Guds ord slik det er skrevet i Bibelen.  Når denne opplæringen foregår på de unges premisser og gis av unge og eldre som selv er gode rollemodeller, har det spesielt gode virkninger på de unge og kan gi dem et grunnlag for å ta kloke og gode valg for livet videre.  Vi ønsker at de enkelte skal bli gode samfunnsborgere som er en positiv kraft i og utenfor menighetslivet.

Trosopplæring 

Som et ledd i å bevisstgjøre våre unge for det håp og den kraft det er i våre personlige liv å komme til en levende tro på Guds eget ord, gjennomføres det hvert andre år, ukentlig undervisning for ungdom i 15-16 årsalderen fra januar til mai. Voksne kvinner og menn underviser de unge med hjelp av undervisningsmateriell som er utviklet av BCC. Ved undervisning, gruppearbeid, refleksjoner og turer knyttes det verdifulle bånd.  Det legges stor vekt på å tilpasse det hele til de individuelle behov og forutsetninger slik at alle skal føle seg inkludert og verdsatt.

BU kveld på Øyni
Trosopplæring på Øyni Konferansesenter. Temaer gjøres lett forståelig gjennom film og animasjoner.

Denne trosopplæringen avsluttes med en spesiell menighetsfest i slutten av mai med de unge i fokus. I år var festen 26. mai da vi festet for åtte flotte ungdommer, tre jenter og fem gutter. Salen var pyntet og alle var festkledde for å markere at dette er en stor dag for hele menigheten, en dag som de unge skal se tilbake på med takknemlighet og glede. De er vår framtid og skal bære dette videre.

BU ungdommer 2024 -BCC Hallingdal
8 ungdommer som var deltagere på årets kurs.

Overskriften for festen i år var «På vei til himmelen»Dette er det egentlig alt dreier seg om, – å leve med den erkjennelse at livet er en reise hvor målet er å samles med Jesus i himmelen og de hellige gjennom tidene. Dette er Jesu egne ord og er grundig beskrevet i Bibelen. Da er det ikke likegyldig hvordan vi lever i det daglige liv. Med taler appeller, sanger og frie vitnesbyrd ble dette en samlende og god dag for hele menigheten. Det var også ekstra rørende at de unge, som vi festet for, uttrykte sin takk for undervisningen de hadde fått og at det hadde tilført dem et verdifullt perspektiv for livet. 


Tekst: Olav Harald Vårdal
Bilde: William Hofmeister